Textfeld: Context Consult Ltd.
Контекст Консулт ООДTextfeld: Controlling
Textfeld: Market research
Textfeld: HR

Нашите клиенти са наши партньори. Ние търсим и намираме най-добрият офис персонал за Вас- професионалистът, от когото се нуждаете и който ще се впише отлично във Вашия екип.

 

При подбора на подходящите кандидати, ние оценяваме предимно тяхната квалификация, но също така преценяваме емоционалната им интелигентност и професионална компетентност.

 

Нашите консултанти разполагат с дългогодишен опит на различни ръководни позиции в наши и международни компании.

 

Вие имате възможност да участвате активно във всяка една стъпка на процеса за подбор на кандидати. Подборът започва с индивидуален разговор с клиента и завършва с успешното наемане на подходящия кандидат:

 

1. Информационен и консултативен разговор с клиента - изготвяне на профил на кандидата с Вашето активно участие.

2. Изготвяне на оферта - нашето писмено предложение включва съвместно избрания подход за подбор, времето за изпълнение, хонорара, както и нашата гаранция за назначения кандидат.

3. Тьрсене на кандидат - съставяне на обява за публикуване в медиите въз основа на предварително определения профил. Също така ние установяваме и директен контакт с желан от Вас кандидат.

4. Предварителен подбор на кандидати - първоначалната селекция на кандидатите се извършва чрез анализ на изпратената писмена документация и сравняване на търсения от Вас профил с личностните и професионални качества на кандидатите.

5. Интервю с кандидатите преминали през предварителния подбор - с всеки един от переспективните кандидати се води лично интервю с предварително определена структура.

6. Информация за кадидатите – по време на целия подбор, ние поддържаме тясна връзка с Вас и изготвяме подробни писменни отчети за переспективните кандидати, които включват обективна оценка на кандидата и резултатите от проверката на неговите референции.

7. Представяне на най-добрите кандидати - ние Ви представяме
препоръчаните от нас кандидати , като Вие имате възможност сами да оцените и да вземете крайното решение за назначаването на най-добрия.

8. Нашата гаранция - след назначаването на кандидата ние провеждаме
заключителен консултативен разговор относно интеграцията на новия сътрудник във Вашата компанията. За всяка с наша помощ заета позиция, ние предоставяме следната гаранция:
Ако препоръчаният от нас кандидат напусне в рамките на 3 месеца, то ние поемаме еднократно избора на нов кандидат без допълнително заплащане.

Човешки Ресурси

 

Успехът се състои в това,

 човек да притежава точно тези качества,

които се търсят в момента.

Хенри Форд

(30.07.1863-07.04.1947)

Подбор на офис персонал

Управление на персонала

Актуално