Textfeld: Context Consult Ltd.
Контекст Консулт ООДTextfeld: Controlling
Textfeld: HR
Textfeld: Market research

Пазарни проучвания и стратегически анализи

· Информация за състояние на определени икономически сектори

· Информация за фимите опериращи в определен сектор, пазарен дял, конкурентноспособност

· Определяне на целеви пазар

· Позициониране на продукти и/или услуги

 

Медиен Мониторинг

 

Предлагаме Ви предоставяне на информаиця чрез медиен мониторинг. Ние следим всички публикации в централните и регионални печатни издания и Интернет медии за вашата фирма и/или избран от Вас икономически сектор.

Информацията се предоставя чрез електронна поща ежеседмично или ежедневно в съответствие с потребностите на клиента.

 

Пазарни проучвания и медиен мониторинг