Textfeld: Context Consult Ltd.
Контекст Консулт ООДTextfeld: HR
Textfeld: Market research
Textfeld: Controlling

Контролингът доби изключителна популярност в последните две деситилетия. Драстичното съкращаване на жизнения цикъл на продуктите, бързо навлизащите нови технологии, глобализирането, както и жестоката конкуренция на пазара карат мениджърите да наблюдават внимателно всички параметри на бизнеса си ежедневно. Допълнително възниква и потребността от задоволяване на информационните потребности на инвеститорите и акционерите.

 

Управленско счетоводство, краткосрочно планиране на приходите и разходите, съставяне на дългосрочни бизнес планове, както и различни финансови анализи показващи състоянието и посоката на развитие на фирмата са се превърнали в неделима част от ежедневието на фирмите.

 

Контролингът е неделима част от съвременните вътрешни управленски информационни системи и е отговор на потребността от операционализиране на информацията за финансите, процесите, клиентите и потенциалите на едно предприятие. Най-модерните инструменти на контролинга претендират за интегриране на нематериални активи на един бизнес като качество на продукта / услугата, удовлетвореност на клиентите, отношения с доставчиците и ефективност на вътрешните процеси.

 

Инструментите на контролинга:

· Интегрирана информационна, планова и котролна система (information, planning and control system)

· Ясна и прозрачна отчетна система (reporting system)

· Модерно управленско счетоводство (cost accounting)

· Бизнес коефициенти (management ratioс)

· Краткосточно и дългосрочно планиране на приходите и разходите (budgeting, forecasting, business planning)

· Рентабилност и инвестиционно отчетност и планиране

 

 

Нашите специалисти ви предлагат изграждане и въвеждане на на контролинг системи или на отделни инструменти, отговарящи и напаснати изцяло на вашите нужди и изисквания.

Контролинг

 

 

 

A billion saved is a billion earned.”

 

Norman Augustine , 1935, US Topmanager

Textfeld: Какво е Контролинг
Бизнес Планове
Бюджетиране

Новини от света на контролинга