Textfeld: Context Consult Ltd.
Контекст Консулт ООДTextfeld: HR
Textfeld: Market research
Textfeld: Controlling

Според Международнaтa aсоциация на контролерите мисията на контролерите е:

· Контролерите се грижат за прозрачност на стратегията, икономическите резултати, финансите и процесите и по този начин допринасят за по-добра икономическа ефективност.

· Контролерите координират вторичните цели и планове и организират система за отчитане, ориентирана към бъдещето и обхващаща предприятието като цяло.

· Контролерите моделират и организират управленския процес на определяне на цели, планиране и контролинг така, че всеки отговорен за вземането на решения да може да действа в съответствие с поставените цели.

· Контролерите осигуряват необходимите за мениджмънта данни и информация.

· Контролерите разработват и поддържат контролинг-системи.

 

Какво е Контролинг

 

 

 

Бизнес Планове

Бюджетиране

 

Новини от света на контролинга